Giáo viên sẽ có mức thu nhập cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp

20
5/5 - (1 bình chọn)

Căn cứ trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi mà Bộ GDĐT xin ý kiến trước khi trình Chính Phủ thì mức lương giáo viên sẽ cao nhất trong các nghề hành chính sự nghiệp.

Giáo viên sẽ có mức thu nhập cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp

Giáo viên sẽ có mức thu nhập cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp

Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội cũng đã cập nhật câu chuyện trên đến các bạn sinh viên. Thông này cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người làm ngành Giáo dục hiện nay.

Lương của giáo viên sẽ cao nhất trong khối ngành hành chính sự nghiệp

Trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi có nói rõ, hiện nay nhiều ý kiến cho rằng, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện Hiến pháp 2013 và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phổ cập giáo dục; căn cứ thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn hiện nay cũng như yêu cầu phát triển nền giáo dục theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế, cần đẩy mạnh phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phân luồng.

Vì vậy, phải có cơ chế chính sách thích hợp để thực hiện phổ cập giáo dục. Trên cơ sở đó, dự thảo Luật đề xuất mở rộng đối tượng không phải đóng học phí đến học sinh trung học cơ sở trường công lập.

Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp

Theo dự thảo, mức thu học phí được xác định theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục, Chính phủ quy định cơ chế thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập được nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên thuộc trung ương quản lý. HĐND cấp tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND cùng cấp. Cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục chất lượng cao được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý.

Lương giáo viên xếp cao nhất

Lương giáo viên xếp cao nhất

Nhiều người quan tâm đến mức lương giáo viên theo dự thảo

Cũng theo tờ trình, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay nhìn chung lương của nhà giáo còn thấp, đặc biệt là nhà giáo ở bậc giáo dục mầm non, phổ thông. Vì vậy, cần phải có cơ chế, chính sách tháo gỡ vấn đề này và cần thể chế hóa quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 29-NQ/TW vào Luật giáo dục.

“Điều 81 quy định về tiền lương ghi rõ: Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ”.

Theo tờ trình,  việc sửa đổi, bổ dung Điều 81 về tiền lương của Nhà giáo nhằm thể chế hóa khoản 6, mục 3, phần B Nghị quyết 29 trong việc xác định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Tin tức trên cũng đã nhận được sự quan tâm của giảng viên, giáo viên dậy THPT quốc gia năm 2018.

Nguồn theo Báo Infonet