Đối tượng nào được miễn thi tất cả các bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2017?

957
5/5 - (2 bình chọn)

Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 đã quy định những đối tượng thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ và đối miễn tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT quốc gia.

Đối tượng nào được miễn thi tất cả các bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2017?

Quy định về các đối tượng được miễn thi trong kì thi THPT Quốc gia năm 2017
Quy định về các đối tượng được miễn thi trong kì thi THPT Quốc gia năm 2017

Ngày 31/1/2017 vừa qua, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017, trong đó có nêu rõ những đối tượng sẽ được miễn bài thi ngoại ngữ và đối tượng được miễn tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT quốc gia…

Những đối tượng nào được miễn thi bài thi Ngoại ngữ?

Những đối tượng được miễn thi bài thi Ngoại ngữ đó là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; thí sinh có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Những thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ sẽ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu như thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn thi bài thi môn Ngoại ngữ thì vẫn phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT như các thí sinh khác.

Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng được quyền quyết định việc sử dụng hay không sử dụng kết quả miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh phù hợp với tình hình và kế hoạch của trường.

Đối tượng được miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT

Trong Quy chế thi THPT quốc gia được công bố chính thức năm 2017 cũng có quy định về những đối tượng được miễn tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT như sau:

Đối tượng:

  •  Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ.
  • Thí sinh là người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khiến suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
  • Thí sinh là con đẻ của người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Điều kiện:

Đối với thí sinh khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Thí sinh học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Quy chế này; thí sinh có các giấy tờ xác nhận khuyết tật do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với thí sinh khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Thí sinh được Hiệu trưởng trường THPT nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; Thí sinh có các giấy tờ xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với thí sinh là người hoạt động kháng chiến hoặc là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Thí sinh cần học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi THPT theo quy định tại Quy chế này; Thí sinh có giấy tờ xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do các cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thí sinh tham gia thi Olympic quốc tế hoặc khu vực sẽ được miễn thi THPT Quốc gia
Thí sinh tham gia thi Olympic quốc tế hoặc khu vực sẽ được miễn thi THPT Quốc gia

Đối tượng được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi THPT quốc gia

Thí sinh là người đã từng tham gia kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực ở các môn văn hoá đều sẽ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi THPT Quốc gia nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Thí sinh được triệu tập vào học kỳ 2 năm lớp 12; đạt xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 loại tốt, học lực từ loại khá trở lên. Thí sinh có tên trong danh sách miễn thi của Bộ Gíao Dục& Đào Tạo.

Thí sinh là người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao sẽ được miễn thi tất cả các bài thi kỳ thi THPT quốc gia nếu đáp ứng những điều kiện như sau:

  • Thí sinh được triệu tập vào học kỳ 2 năm lớp 12; xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm lớp 12 từ loại trung bình trở lên. Thí sinh có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở Gíao Dục & Đào Tạo trước ngày thi THPT Quốc gia.

Năm nay, các trường đặc thù hay top đầu về tuyển sinh như Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, Cao đẳng Dược Hà Nội cũng thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo Dục & Đào tạo đề ra.

Đối tượng được đặc cách tốt nghiệp THPT

Thí sinh là người học thuộc các đối tượng quy định tại Điều 12 Quy chế nếu thỏa mãn điều kiện dự thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong các trường hợp sau: Thí sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

  • Điều kiện: Thí sinh có Xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 từ khá trở lên.
  • Hồ sơ: Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.

Thí sinh bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

  • Điều kiện: Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5,0 trở lên; Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên; hạnh kiểm từ khá trở lên.
  • Hồ sơ:

+ Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;

+ Hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).

Thủ tục: Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở GD&ĐT;

Các bạn thí sinh cần tăng tốc để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc Gia 2017

Các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT cần xem xét quyết định đặc cách để giải quyết cho thí sinh đúng quy định. Các trường đặc thù như trường An ninh, Đại Học Dược, Cao đẳng Dược Hà Nội cũng cần tuân thủ theo quy chế tuyển sinh mà Bộ Giáo Dục & Đào Tạo quy định.

Nguồn: Truongcaodangduochanoi.vn