Hướng dẫn Dược sĩ phân biệt thuốc và thực phẩm chức năng

74
5/5 - (1 bình chọn)

Dược sĩ cần biết cách phân biệt sản phẩm là thuốc hay thực phẩm chức năng để phân loại và sắp xếp đúng vị trí trong Nhà thuốc. Sau đây là cách phân biệt thông qua các ký hiệu trên sản phẩm.

Hướng dẫn Dược sĩ phân biệt thuốc và thực phẩm chức năng
Hướng dẫn Dược sĩ phân biệt thuốc và thực phẩm chức năng

Theo quy định về sắp xếp thuốc trong Nhà thuốc, Dược sĩ cần phân loại đúng sản phẩm là thuốc hay thực phẩm chức năng để không xếp lẫn. Dược sĩ Đặng Dương, giảng viên văn bằng 2 Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, bạn có thể nhận biết được đâu là sản phẩm thuốc, đâu là thực phẩm chức năng căn cứ vào số đăng ký.

Dấu hiệu để nhận biết sản phẩm là thuốc

Cụ thể Dược sĩ Nhà thuốc có thể nhận biết sản phẩm là thuốc thông qua các ký hiệu như sau:

-Trên hộp ghi số đăng ký (SĐK) như sau: chữ – số được cấp – năm cấp

Ví dụ: SĐK: V… – 1200 – 12

Trong đó:

+ Nếu VN: là thuốc nhập khẩu; còn VD, VS, V.. là thuốc sản xuất trong nước)

+ V…: ký hiệu nhận biết là thuốc

+ 1200: số thứ tự do Cục quản lý dược cấp

+ 12 : năm cấp số đăng ký (năm 2012)

-Số khác: GC-XXXX-XX là số đăng ký thuốc gia công

Thuốc sẽ được sắp xếp thành 2 nhóm bao gồm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn:

+ Thuốc kê đơn: được phân thành 30 nhóm căn cứ theo Công văn 1517/BYT-KCB Hướng dẫn thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

+ Thuốc không kê đơn: Nhà thuốc có thể phân loại căn cứ theo thông tư 23 về quy định Danh mục thuốc không kê đơn (gồm 250 hoạt chất).

Dấu hiệu để nhận biết sản phẩm là thực phẩm chức năng

Dấu hiệu để nhận biết sản phẩm là thực phẩm chức năng

Dấu hiệu để nhận biết sản phẩm là thực phẩm chức năng

Dược sĩ, giảng viên Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết, Số đăng ký ghi trên hộp là số công bố tiêu chuẩn (SCBTC) được viết như sau: Số được cấp/năm cấp/YT-CNTC và có dòng chữ: Thực phẩm dinh dưỡng hoặc Thực phẩm chức năng hoặc Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Căn cứ vào số đăng ký (SĐK) trên hộp sản phẩm Dược sĩ Nhà thuốc có thể nhận biết sản phẩm là thực phẩm chức năng. Theo quy định, số đăng ký của TPCN bắt buộc phải được ghi theo định dạng như sau:

+ Đối với SĐK do Do BYT (Cục VSATTP) cấp được ghi theo định dạng: xxx/yyyy/YT-CNTC. Trong đó: xxx là số thứ tự được cấp, yyyy là năm cấp

Ví dụ: 123/2010/YT-CNTC

+ Đối với số đăng ký do sở y tế cấp được ghi theo định dạng: xxx/yyyy/YT-XX

Trong đó: xxx là số thứ tự được cấp, yyyy là năm cấp, XX là Tên viết tắt của tỉnh thành cấp SĐK

Ví dụ: 123/2010/YT-TG

Ví dụ: SCBTC: 2204/2012/YT-CNTC

Jex: 232/ATTP-XNCB

Hoặc XXXX/ATTP-XNCB

EVA NICE: 2324/2012/YT-CNTC.

Trên đây là thông tin hướng dẫn cách nhận biết sản phẩm là thuốc hay thực phẩm chức năng Dược sĩ Nhà thuốc cần nắm được để sắp xếp thuốc trên quầy theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Nguồn: Truongcaodangduochanoi.vn tổng hợp.