Đại học ngân hàng TP.HCM đưa ra phương án tuyển sinh năm 2018

47
5/5 - (1 bình chọn)

Năm nay Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM đã đưa ra phương án tuyển sinh xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Đại học ngân hàng TP.HCM đưa ra phương án tuyển sinh năm 2018

Đại học ngân hàng TP.HCM đưa ra phương án tuyển sinh năm 2018

Thông tin mà ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur có được trường ĐH Ngân hàng TP.HCM không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu trong xét công nhận tốt nghiệp để xét tuyển thí sinh vào trường.

Các ngành thuộc chương trình đại trà có chỉ tiêu và điểm chuẩn riêng từng ngành gồm: tài chính ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế quốc tế, hệ thống thông tin quản lý, luật kinh tế và ngôn ngữ Anh. Các ngành thuộc chương trình chất lượng cao có chỉ tiêu và điểm chuẩn chung. Sau khi trúng tuyển, sinh viên được chọn ngành học theo nguyện vọng. Đây là điểm mới vì năm 2017 điểm chuẩn được lấy chung cho 4 ngành chương trình đại trà (tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế quốc tế). Các ngành còn lại lấy điểm chuẩn riêng.

Trường không phân biệt điểm trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của các thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể. Đồng thời không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Tuy nhiên trong trường hợp đồng điểm, trường sử dụng 2 tiêu chí phụ sau:

Thứ nhất là ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm bài thi/môn thi cao hơn theo ngành/nhóm ngành như sau:

STT Ngành/nhóm ngành Tổ hợp môn Bài thi/môn thi
1 Chương trình đào tạo chất lượng cao A00, A01, D01, D90 Toán
2 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D90 Toán
3 Kế toán A00, A01, D01, D90 Toán
4 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D90 Toán
5 Kinh tế quốc tế A00, A01, D01, D90 Toán
6 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D90 Toán
7 Luật Kinh tế D01, D96 Tiếng Anh
8 Ngôn ngữ Anh D01, D96 Tiếng Anh

Sau khi đã áp dụng điều kiện 1 mà vẫn xảy ra đồng điểm sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn.

Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 từng ngành như sau:

TT Ngành đào tạo Mã ngành/ Mã ĐKXT Tổ hợp môn (Ghi theo mã tổ hợp bài thi) Chỉ tiêu
A Chương trình cử nhân chất lượng cao

(Bao gồm ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh). Mã đăng ký xét tuyển để ghi vào hồ sơ: 7340001)

 

7340001 A00, A01, D01, D90 500
B Nhóm ngành Kinh tế – Kinh doanh (Chương trình đại trà)
1 Tài chính – Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D90 500
2 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D90 250
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D90 260
4 Kinh tế quốc tế 7310106 A00, A01, D01, D90 280
C Khối ngành Luật(Chương trình đại trà) D01, D96 120
1 Luật Kinh tế 7380107
D Khối ngành ngôn ngữ (Chương trình đại trà) D01, D96 160
1 Ngôn ngữ Anh 7220201
E Khối ngành quản lý (Chương trình đại trà) A00, A01, D01, D90 180
1 Hệ thống thông tin quản lý 7340405
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2250

Nguồn: Truongcaodangduochanoi.vn