Những quy định mới về mẫu bằng Cao đẳng Y Dược năm 2017

55
Những quy định mới về mẫu bằng Cao đẳng Y Dược năm 2017
2.33 (46.67%) 3 votes

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Lao Động TB&XH thì bắt đầu từ năm học 2017 -2018 mẫu bằng Cao đẳng Y Dược mới sẽ được sử dụng để cấp cho những sinh viên hoàn thành tốt nghiệp.

Mẫu bằng tốt nghiệp Cao đẳng Dược mới năm 2017
Mẫu bằng tốt nghiệp Cao đẳng Dược mới năm 2017

Ngày 24/04/2017 Tổng cục dạy nghề Bộ Lao Đông TB&XH đã có công văn hướng dẫn kèm thông tư số: Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTB&XH quy định mẫu bằng tốt nghiệp chung đối với các hệ đào tạo tốt nghiệp trung cấp đến Cao đẳng Y dược. Theo đó mẫu bằng mới dùng để cấp cho sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học các chuyên ngành Cao đẳng Dược, Cao đẳng Xét nghiệm, Cao xét Điều dưỡng theo mẫu như sau:

Quy định cụ thể về mẫu bằng tốt nghiệp Cao đẳng Y dược năm 2017

Mẫu Bằng tốt nghiệp mới được cấp cho đối tượng đã hoàn thành tất cả các chương trình học trong khung chương trình đào tạo và đủ điều kiện cấp bằng. Trong đó bao gồm các chuyên ngành Cao đẳng Dược cấp bằng (Cao đẳng Dược sĩ) hoặc Cao đẳng Y bao gồm các chuyên ngành Cao đẳng Xét nghiệm, Cao đẳng Điều dưỡng, tại các trường Cao đẳng có đào tạo nhóm ngành sức khỏe và nhóm ngành Y dược.

  • Hình thức mẫu bằng Cao đẳng Y dược mới: Bằng được in 2 mặt gồm 4 trang, mỗi trang có kích thước 190mm x 135mm, chữ in nghiêng trên bằng tốt nghiệp được sử dụng phông chữ Time New Roman. Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ (bìa ngoài); trang 2 và 3 (mặt trong) nền màu vàng, hoa văn viền vàng màu đậm.
  • Về nội dung mẫu bằng mới: Trên mẫu bằng tốt nghiệp Cao đẳng Y Dược mới ghi rõ cơ sở giáo dục đào tạo, tên các trường (ví dụ như Trường Cao đẳng Y dược Pasteur ) ngoài ra có ghi tên ngành học, họ và tên người được cấp bằng, giới tính, ngày tháng năm sinh,… được ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Bộ Lao Động TB&XH cũng lưu ý đến các trường Cao đẳng Y Dược phải công bố thông tin về mẫu bằng mới cũng như thời gian cấp bằng tốt nghiệp của sinh viên trên trang thông tin điện tử của nhà trường. Nếu trường hợp bằng tốt nghiệp được chỉnh sửa, thu hồi hay hủy bỏ…cũng cần phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Bộ Lao Động TB&XH sẽ thống nhất quản lý bằng tốt nghiệp, quy định mẫu, in, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp. Sở Lao Động TB&XH các tỉnh, Thành phố phải có trách nhiệm quản lý việc in, sử dụng phôi, cấp phát. Các trường tự chủ và có trách nhiệm in phôi, quản lý, cấp phát văn bằng đúng theo quy định.

Bộ Lao Động TB&XH cũng quy định, trong trường hợp phôi bằng tốt nghiệp bị mất, các trường có trách nhiệm lập biên bản và thông báo ngay với cơ quan công an, Sở Lao Động TB&XH để kịp thời xử lý.

Mẫu phôi bằng tham khảo
Mẫu phôi bằng tham khảo cho các Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Theo những thông tin trên, từ năm 2017, Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp Cao đẳng Y Dược phải được các trường thực hiện theo đúng quy định trên của Bộ Lao Động TB&XH. Từ ngày 26/4/2017, quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính thức bắt đầu có hiệu lực. Thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường Cao đẳng Y Dược cần chú ý để biết thêm cũng như cập nhật thêm thông tin về những thay đổi cũng như phương án tuyển sinh của trường.

Nguồn: truongcaodangduochanoi.vn